Home
| Kumitat Zghazagh Brijuzi Xewkin |
Hidmet Iz-Zaghzagh 2013 PDF Print E-mail
Written by Jason Attard   
Wednesday, 28 August 2013 18:33
Share/Save/Bookmark

Il-Kumitat Zghazagh Brijuzi Xewkin jixtieq jirringrazzja lil ghaqdiet kollha li urew kif ukoll aprezzaw il-hidma tal-kumitat billi inghata il-premju 'Hidmet iz-Zghazagh 2013' flimkien ma Kieth Hili. Nghidu prosit liz-zghazagh li gew innominati ghal dan l-unur filwaqt li nheggu aktar zghazagh li jidhlu fix-xoghol tal-komunita u jghinu lil ghaqdiet rispettivi li hawn gox-Xewkija biex b'hekk ikollna rizultati kbar f'dik li hidma gewwa r-rahal taghna. Ta' min jghid li gewwa r-rahal tax-xewkija ghandna diversi ghaqdiet li bis-sahha tal-kbir Patrun San Gwann Battista ilna ghaddejjin u dejjem kibru f'dik li hi hidma u ghaqda bejnitna, u li l-ghan taghna dejjem kien u ghadu li nghollu l-isem tax-Xewkija l-fuq.  Grazzi mill-qalb hutna Xewkin!!

 

HZ 20133

 

Read more...
 
Festa 2013: Il-Purcissjoni Bl-Istatwa Titulari PDF Print E-mail
Written by Jason Attard   
Thursday, 25 November 2010 23:06
Share/Save/Bookmark

 

 

Festa 2013: Il-Hadd 23/06/2013

Il-Purcissjoni Bl-Istatwa Titulari

 

    

 

Last Updated on Thursday, 04 July 2013 18:26
 
Festa 2013: Il-Marc Brijuz Tal-Hadd Filghodu PDF Print E-mail
Written by Jason Attard   
Thursday, 25 November 2010 23:06
Share/Save/Bookmark

Festa 2013: Il-Hadd 23/06/2013

Il-Marc Brijuz Tal-Hadd Filghodu

 

 

  

Last Updated on Monday, 01 July 2013 18:25
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 27

Sibna Fuq Facebook

Facebook Image

Il-Pagna ta' Youtube

youtube